فارسي


Farhat Nazhat „ The dark black hearts in the world will become white if we traded them with white hearts and white hands. Be sure all the world will change to white hearts “ (Syrien, lebt in Istanbul, Türkei)

ایده ی اصلی این برنامه ی پرشور و زنده،شامل برنامه های هنری و فرهنگی روز چهارشنبه اکتبر 2018در یک کافه در استانبول شکل گرفت.در یک گفتمان زنده و رو در رو، به دنبال غلبه بر موانع فرهنگی، ایده „ قلب های بزرگ “ شکل گرفت و تنهاچند هفته بعد، مجددا ما به دنبال برگزاری یک برنامه ی هنری و فرهنگی با همین نام هستیم.

قلب های بزرگ ایده اصلی این برنامه از قلب های ما سرچشمه میگیرد.

همانطور که می دانید شرایط آشفته و پر از هرج و مرجی پیرامون ما را دربرگرفته است .تغییرات آب و هوایی، جهانی شدن، دیجیتال سازی و یا مهاجرت، تنها چند جنبه هایی است که سبب ناامنی در جهان می شود که به طور فزاینده رو به افزایش و غیر قابل کنترل است .پوپولیسم غرب در حال گسترش است.اما موضوع اصلی، چگونگی همزیستی و حل این مشکلات است .گفتگوهایی که در این زمینه مطرح می شود بسیار دردناک است .اگر نگاهی به اینگونه بحث هابیندازیم اگرتردید و دوگانگی در آن نباشد،به طور حتم آلوده به نفرت هستند. ما قصد داریم با پیشرفت هنری، با مداد و رنگ، با دلهایمان و قلب های پر از احساسمان، این توسعه را تجربه کنیم.

ما از شما درخواست کمک به شکل آثار هنری هستیم.

با شعار«قلب خود را برای جهان به ما هدیه بدهید»،ما با هم یک کار جهانی مملو از هنرو زیبایی ایجاد خواهیم کرد که در گالری هنری دیجیتال منتشر خواهد شد و بعد تردر همه کشورهای شرکت کننده (هر جا که امکان دارد) آثار نمایش داده خواهد شد. این نوع هنر، به جای تأکید بر تفاوت ها، تنوع ایجاد می کند و آثار شما را می پذیرد. این ما را قادر می سازد تا به دور از ایده ها و حقایق وارد دنیای واقعی شویم.هر موضوعی که قلب های ما انسانها را به هم نزدیک می کند می تواند دستمایه ی کار هنری شما باشد.

هیچ محدودیتی برای تخیل شما وجود ندارد

“ قلب های بزرگ „به عنوان یک منتقل کننده و کوتاه کننده ی مسیر برای تفسیر هنری آزادانه ی شما انتخاب ودر خدمت شماست .به عنوان مثال، چه چیزی باعث همدلی بیشتر شما و مردم این سیاره میشود؟ چه تصاویر، احساسات و سوالاتی مطرح می شود؟ نتیجه ی این پروژه

ممکن است انتزاعی و یا حقیقی باشد. شما می توانید با استفاده از دوزندگی، چکش کاری یا کلاژ اثر خود را بسازید. در انتخاب فرمت، تکنیک یا نوع اثر آزاد هستید. شما همچنین می توانید اثر خود را در قالب یک کار گروهی ارائه دهید.

آیا این موضوعبرای شما جذاب است؟ پس به ما بپیوندید!

ما همه ی انسانهای روی زمین را دعوت میکنیم، جوانان، هنرمندان قدیمی، هنرمندان تازه کارو یا معروف .آیا فکر می کنید نمی توانید نقاشی بکشید؟ پس شما جای درستی هستید!درگالری ما همه هنرمند هستند „ قلب های بزرگ“ علاقه مند به جذب آثار شما بدون قضاوت های اجتماعی است. اولین آثاردر استانبول، هامبورگ، برلین، ووپرتال، توکیو، پاریس، کابل، بیروت و دمشق به نمایش گذاشته می شود.

شما هنوز سوالی دارید؟

اگر در حال حاضر پروژه ای را در دست دارید و به شکل گروهی آن را انجام می دهید می توانید از طریق مدیر پروژه خود، به آدرس زیر با ما تماس بگیرید

post@unlimitedhearts.online

ما به سوالات شما پاسخ می دهیم و از تحقق آثار هنری شما حمایت می کنیم.

چگونه آثار خود را به گالری قلب های بزرگ ارسال می کنید

یک عکس یا اسکن ساده از اثرهنری خودگرفته و آنرا برای ماارسال کنید

post@unlimitedhearts.online

چه کسانی مسئول اجرای پروژه ی Unlimited Hearts هستند؟

گابریل هنکه و اولریک هنریش مسئول اجرای پروژه ی“ قلب های بزرگهستند و آثار شما را در این پروژه بررسی می کنند.